Hva skal du gjøre når det har oppstått skader på en fasade?

Saltutfellinger, pussen faller ned... hva gjør man?

Vedlikehold av eldre fasader gir lengre levetid. Det er viktig å ta tak i problemet på et tidlig tidspunkt. Malermester Paulsen og BHB maler og gulvarbeid i Bergen, med lang erfaring og faglig ekspertise på fasederehabilitering, hjelper deg med dette.

Nye fasader bør også behandles regelmessig for å unngå problemer. «Vedlikeholdsfrie» trenger faktisk også vedlikehold. For å unngå skader på bygninger bør forebyggende arbeid utføres. Vi har stor ekspertise på dette området.

Informasjon om vårt fasadearbeid
Saltutfellinger
Grunnen til at saltutfellinger oppstår er fuktlekkasjer, fra for eksempel takrennene eller på grunn av dårlig drenering. For å rette opp dette i fasasden må du fjerne salt- og kalkutfellingene. Reparer skadene i underlaget og overflaten.

Puss faller ned
Grunnen til at puss faller ned av en fasade er anglende heft mot underlaget. Mangelfull forbehandling ved pussarbeidet, som forvanning og grunning. Gal oppbygging av pussen på en fasade. For tett overflatebehandling, som har gitt frostsprenging i en fasade. For dårlig rengjøring av fasaden. Malermester Paulsen i Bergen og BHB maler og gulvarbeid, vet hva som skal til.

Fugemønsteret synes gjennom pussen . Skjolder og fargeavvik
Dette skyldes at underlaget suger ujevnt. Grunningsjikt mangler i fasaden.
Pussbehandlingen er for tynn. Her må det legges nytt pusselag på fasaden.

Pussen smuldrer opp i overflaten
Pussen har smuldret opp i fasaden fordi den ferske mørtelen frøs.
Gammel kalkmørtel under overflaten smuldrer opp.

Små sprekker i uregelmessige mønstre
Det er svinn i pussen eller betongen, fordi de har herdet for fort, fordi mørtelvalget har vært uheldig eller bearbeidingen har vært mangelfull i fasaden.

Bevegelsessprekker i pussen og murverket
Grunnen under bygningen beveger seg - sammensynkninger. Her må det gjøres noe med selve fasaden på bygningen.

Lange, gjennomgående sprekker
Årsaken er at bygningsmaterialene i bygningen utvider og trekker seg sammen forskjellig.

Malingen flaker eller får utposninger
Det er fukt under malingfilmen. Manglende rengjøring og forbehandling. Saltutslag under malingfilmen.

Oppsprekking og avflaking i flere lag maling
Manglende malingfjerning og rengjøring før ommaling. For tette malinglag hindrer fuktuttørking.

Fuktopptak og flassing på din fasade nær bakken
Muren suger fuktighet fra bakken, på grunn av for dårlig fuktbeskyttelse. Terrenget faller mot veggen. Utbedre murens fukttetting under bakkenivået. Sørg for at jord/terreng faller bort fra og ikke inn mot veggen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår fasade behandling. Vi kommer på befaring på oppdrag i Bergen.

Kontakt oss på et tidlig tidspunkt, og vi gir råd om hvordan bevare alle typer fasader.